אנו מחפשים תמיכה עממית בקרב יהודים ובקרב התומכים בהחזרת צאצאי עשרת השבטים לשורשיהם העבריים ...
הצטרפו אלינו
 

עמוד הבית

גורמים מאחדים

הגורמים המאחדים אותנו

צריכים להיות גדולים מאלה המפרידים ביננו

נאומים חוצבי לבבות נכתבו על הכוח הטמון באפשרות להתאחד סביב גורמים מוסכמים במקום להתיר למחלוקות להמיט עלינו פירוד.

הפירוד ששלט בכיפה בבית ישראל בן 12 השבטים מאז פיצול עם הא-ל לפני 2800 שנים לערך לשתי סיעות יריבות, יהודה וישראל, הוא תוצאה ישירה של הסרת השכינה על ידי הא-ל מעימנו. שכינה זו תשוב רק כאשר הסיעות הניצות (כלומר היהודים מבית יהודה ושבטי ישראל האבודים הגולים בקרב העמים) ישלימו האחת עם השניה. התופעה הנוכחית של התעוררות מחדש של עשרת השבטים האבודים ושיבתם לשורשים העבריים והתורניים שלהם, כפי שחזתה הנבואה התנכ"ית, מהווה הזדמנות פז לכינון מחדש של שלום ופיוס בבית הא-ל - אם נרצה להתאחד סביב מה שאנו מסכימים עליו.

פרוייקט קול התור אימץ לעצמו ומציע לציבור את 7 העיקרים הבסיסיים הבאים להסכם איחוד בין בתי ישראל המנוכרים. רוח ההסכמה אשר נמצאת בהישג ידינו סביב לשבע עיקרים אלה, אשר נמצאים כבר עכשיו מעבר להישג יד אנושי, וככאלה מבטיחים באופן כולל, שרוח השם הניחה את היסודות להגשמת פיוס זה לאחר כמעט שלושה אלפים של פירוד בלתי ניתן לאיחוי.

העקרונות המאחדים האלה, הישימים לשני הבתים, צריכים להיות:

  1. אהבתנו וציותנו לא-ל הבורא של עם ישראל, לבריתו ולתורתו

  2. אהבתנו לציון, לעמה, לאדמתה, ולעירה ירושלים

  3. מאמצנו הבלתי נלאים לקידום השלום בין שני בתי ישראל, כלומר יהודה ועשרת השבטים, הנמצאים בתהליך של התעוררות רוחנית כלפי שורשיהם העבריים והתורניים.

  4. הלהט שלנו כלפי הכוונה האלוהית של הקמת מלכותו העולמית בירושלים והגשמת תכליתו עבור האנושות.

  5. המסירות שלנו כלפי דבריו ללא קשר להבדלים הבין דתיים ביננו.

  6. הכבוד שלנו למגינים הממונים על תורתו - המנהיגים הרוחניים של יהודה, הממסד הרבני. (הערה: המוזג 'כבוד' אין משמעו ציות עיוור, אלא התחשבות במעינות הידע העמוקים שלהם ובשיקול דעתם. הוא דוחה במפורש את הלך הרוח הכללי האנטי-רבני והאנטי-יהודי הקיים בחלקים גדולים של עשרת השבטים).

  7. התשוקה שלנו להשגת שלום בציון, בביתו ובעמו של אלוהי ישראל.

אם ברצונכם להתאחד עמנו בהתבסס על חזון זה, לחצו כאן להצטרף לפרוייט קול התור עוד היום!

עמוד הבית
אודותינו
המשמעות של קול התור
חזון קול התור
איתור 10 השבטים האבודים והכנה לשיבתם
הרב אברהם פלד
תשקיף הפרוייקט
גורמים מאחדים
אסמכתות מהתנ"ך לקיבוץ גלויות של שבטי ישראלCOPYRIGHT 2007 KOL HA TOR.ORG.IL