אנו מחפשים תמיכה עממית בקרב יהודים ובקרב התומכים בהחזרת צאצאי עשרת השבטים לשורשיהם העבריים ...
הצטרפו אלינו
 

עמוד הבית

תשקיף הפרוייקט - קידום השלום בין יהודה ועשרת שבטי ישראל האבודים

פרוייקט קול התור נוסד בחודש נובמבר 2005 (תשרי התשס"ו) בירושלים, בישראל. הפרוייקט שואף לקדם באופן פעיל את השלום, כפי שהורו נביאי התנ"ך, בין שני הבתים המפולגים עד מאד של ישראל - בתים שהופרדו בסכסוך שהחל לפני 2900 שנים לערך בין שבט יהודה לעשרת השבטים הישראליים הצפוניים. אנו צופים את קידומו של הפיוס דרך הפצת ידע בנוגע לאירועים מסויימים הקורים כיום בעולם, שיכולים בהחלט להוות את ההגשמה של נבואות אלה.

הפלגים היריבים בסכסוך לא קדוש זה מיוצגים על ידי:

 • יהודה (היהודים והמנהיגות הרבנית) מצד אחד

 • והגורמים המשיחיים הנוצריים בכלל, ובפרט הגורמים התומכים ב- "תחייה העברית" מאידך

 • כמו כן נכללים תחת הקטגוריה הלא-יהודית האחרונה, אוסף מגוון של אנשים בעלי אמונה דתית אשר דוחים את האמונה במשיח הנוצרי אך מחשיבים את עצמם חלק מעשרת השבטים האבודים וכן אנשים אחרים שאינם דתיים כלל אך מגדירים את עצמם כ-'יהודים אבודים' או 'יהודים בשאיפה'.

על ידי הפצת ידע בנושא זה אנו שואפים ליצור מודעות בקרב:

 -הצד הרבני, כלפי קיומה העכשיוי והממשי של "שיבת בית ישראל", אשר נובאה זה מכבר. שיבה זו באה לידי ביטוי בהמוני לומדי תנ"ך כנים, לא-יהודים, בעולם כיום, אשר מתאימים לדרישות כפי שנחזו על ידי הנביאים וכפי שהודגש בכתבים של רבים מחז"ל. חזון קול-התור שואף להדגיש לממסד הרבני את המחוייבות המוטלת על כתפי היהודים (לפי יבמות טז וירמיהו ג:יח) לאפשר שיבה כזו של בני עשרת השבטים שאינם יהודים במקום לחסום אותה, כפי שפני הדברים הם כיום.

- ובצד עשרת שבטי ישראל המתעוררים מחדש, ליידעם לגבי חובתם להתאים עצמם לגישה הנכונה כלפי יהודה, מנהיגיו הרוחניים והארץ. מטרה זו כוללת חינוך מועמדים לשיבה מקרב עשרת השבטים לגבי מה לעשות ומה לא לעשות - דבר שיקדם את אוירת השלום הנדרשת, במקום לגרום לניכור נוסף בין שני הפלגים בשל נושא המיסיונריות והדחייה של הסמכות הרבנית.

מה עושה את הפרוייקט הזה שונה מנסיונות קודמים שנזנחו?

נסיונות קודמים שנעשו על ידי גופים אחרים מדגישים מה לא צריך לעשות במהלך נסיונות פיוס אלה. אנו צפינו בדקדקנות בניסיונות אלה ובבעלותנו מידע מספיק להסקת מסקנות מהם.

הפרוייקט שלנו מטפל בהשפעות השליליות שנשארו כתוצאה מפרוייקטים קודמים אלה.

הוא מדגיש את הנושאים החיוניים אשר הוזנחו ומהם התעלמו בעבר - נושאים המהווים למעשה את עמודי התווך עליהם יכול השלום בין שני הבתים המפולגים עד מאד של ישראל להתבסס באופן בלעדי

המצב הנוכחי שהפרוייקט צריך לפתור

הצורך בקשר קרוב יותר בין שני בתי ישראל - קשר שהגיע לשפל חסר תקדים.

יהודה, אשר ער בהחלט לגל העולה של ציונות פרו-ישראלית בקרב נוצרים ברחבי העולם, ולמרות שהוא בהחלט מרוצה ממנו, הוא מבועת מקשר קרוב יותר בשל מאמצי המיסיונריות מצד מאמינים משיחיים. כל הדלתות נסגרו על ידי יהודה בפני בני עשרת שבטי ישראל המעוניינים להתגייר ולהתיישב בארץ ישראל, אלא אם כן הם מוכנים להתאים את עצמם להגבלות על האמונה המשיחית שלהם, הגבלות שהוטלו על ידי הרבנות ומהווים תנאי שאינו מקובל עליהם.

בצד הממשל הישראלי, המגמה היא להתנגד ליהדות הדתית, לחלן את העם ולהתאים עצמם לדרישות האנטי-התנחלותיות של הערבים והעולם. הממשלה הישראלית החילונית מתכופפת בפני דרישות הפיוס המערביות כלפי מעצמות הנפט הערביות הקיצוניות. השליטים השמאלנים הישראליים מציבים ככל הנראה מכשולים בפני מאמינים ימניים, בין אם הם יהודים ובין אם הם בני עשרת השבטים.

פרוייקט קול-התור

פרוייקטים נוכחים

אנו משוכנעים שרק גישה מלומדת ברמה הרבנית תוכל להביא לקבלה רחבה יותר והבנה של הנושא בקרב הממסד הרבני. המפתח להשבת עשרת השבטים הישראליים לארץ ישראל באירוע רב חשיבות, אשר נובא בכתובים, הוא בידי הממסד הרבני הזה.

כל הרבנים מכירים היטב את הנושא של שיבת עשרת השבטים דרך כתבי הקודש הנבואיים וכתביהם של חז"ל. הנושא המרכזי והמטרה של פרוייקט קול התור הוא ליצור מודעות בקרב הרבנים לגבי המימוש הנוכחי של הנבואות; לגבי הדחף של מיליונים מקרב בני עשרת השבטים המחפשים דרכים ליצור קשר עם יהודה, וכלפי חובתו של יהודה לאפשר את שיבה זו. בדרך זו אנו שואפים לשרש בסופו של דבר את ההתנגדות העזה בקרב הרבנות לרעיון האיחוד בשל החשש להיות מוצפים במיליוני מיסיונרים משיחיים.

לפיכך, הפרוייקט מקדם, כמוכן, הבנה בקרב מועמדים לשיבה בקרב בני עשרת השבטים לגבי המחוייבויות שלהם, כדוגמת:

 • הנזק הנגרם על ידי מיסיונריות

 • הנזק הנגרם על ידי הדחייה הכוללת של הסמכות הרבנית על ידי המשיחיים

 • הצורך לקדם ולעבוד למען השלום

אנו שואפים בעזרת אתר זה ובסיוע ניסיונות פנייה לציבור הרחב מצד פרוייקט קול התור, לקדם את החזון שלנו, לחלוק ברעיונות ולהקים קבוצת תמיכה של יהודים ובני עשרת השבטים שחולקים את אותם אידיאלים.

יש לנו פורום סלקטיבי לתומכים ואנו נשלח לכם בשמחה אפשרות גישה לארכיוני הפורום, אם אתם מעוניינים לשקול השתתפות פעילה לשם הבאת שלום זה. מארכיונים אלה אתם תעודכנו בצורה מלאה בהתקדמות שלנו, בחזון ובתפתחויות עתידיות.

פרוייקטים עתידיים

אנו מתכוונים לספק מתקנים, סיוע והנחיה לשם איסוף מועמדים לשיבה מקרב עשרת השבטים, בקבוצות עבודה או בקבוצות פרוייקטליות בישראל , כדי לאפשר להם לחיות ולשרוד בארץ.

אנו מתכוונים להקצות רבי במשרה מלאה לעזור ולחנך את אלה מבין בני עשרת השבטים המעוניינים בכך.

אנו צופים הקמת תחנת רדיו ווידיאו ברשת לשם קידום החזון של קול-התור.

אנו מעוניינים להקים מוזיאון בירושלים בנושא הגלות והשיבה של עשרת השבטים. מוזיאון זה ישמש לקידום הרעיון בקרב אזרחי ישראל וכן יהווה אטרקציה תיירותית גדולה.

אין לנו סדר יום אחר ואיננו מחפשים הערכה אישית. אנו לא מקדמים ארגון דתי כלשהוא ואיננו מתנגדים לאף אחד מאילו. אנו מאמינים בחזקה שפרוייקט גדול זה יכול להצליח רק אם נוכל כולנו לאפשר דיעות שונות לגבי ההשקפות הדתיות המסויימות שלנו. הגורמים המאחדים צריכים להיות לדעתינו

 • אהבתנו וציותנו לא-ל של עם ישראל

 • אהבתנו לציון ועמה, והכבוד שאנו רוחשים למנהיגיה הרוחניים ולמסורת היהודית שלה.

 • מאמצנו הבלתי נלאים לקידום השלום בין שני בתי ישראל

 • הלהט שלנו כלפי התכלית האלוהית של האנושות

 • המסירות שלנו כלפי קיום מצוות התורה ולדבריו ותכליתו.

אם אנו מאוחדים בזאת, לא צריכה להיות שום מניעה לעבוד ביחד, לקדם ולתמוך בפרוייקט זה.

מנקודה זאת, בסופו של דבר, תצמח אחוות אחים אינטימית בינותינו ושלום ישרור בין שני הבתים, כפי שנחזה על ידי הנביאים התנ"כיים.

צרכי הפרוייקט

מימון לפרוייקטים בהם אנו מעורבים ולפרוייקטים אותם אנו מתכננים.

תמיכה פעילה בקידום ופירסום החזון שלנו.

זוהי הזדמנות פז שתצדיק בהחלט את "המעשרות והמנחות" שלכם. כרגע, זוהי מטרה המשתווה, אם לא עולה על רוב המטרות המצדיקות את "המעשרות והמנחות" שלכם.

אם אתם חולקים עמנו בחזון לעיל, אזי זהו לטובתכם לתמוך בפרוייקט זה באופן גורף ובנדיבות.

אנו נקדם פרוייקטים בעלי חזון נוספים ככל שנתקדם. אנו פתוחים גם להצעות ורעיונות נוספים.

השיבה לארץ המובטחת החלה כבר עם הגעתם של אלפים מאתיופיה והודו לישראל. למרות שנחשבו ליהודים, אפילו דווחי החדשות הרבים שאירועים נפלאים אלה גררו מודים שהם היו מהשבטים האבודים. הייתה זו רק העדר תובנה לגבי המעמד, שגרמה להעדרה זה של התגשמות מלאה. מטרת פרוייקט קול התור היא להסיר את ענן הבלבול על ידי הפצת ידע על הנושא.

עמוד הבית
אודותינו
המשמעות של קול התור
חזון קול התור
איתור 10 השבטים האבודים והכנה לשיבתם
הרב אברהם פלד
תשקיף הפרוייקט
גורמים מאחדים
אסמכתות מהתנ"ך לקיבוץ גלויות של שבטי ישראלCOPYRIGHT 2007 KOL HA TOR.ORG.IL