אנו מחפשים תמיכה עממית בקרב יהודים ובקרב התומכים בהחזרת צאצאי עשרת השבטים לשורשיהם העבריים ...
הצטרפו אלינו
 

עמוד הבית

קול התור

קיבוץ גלויות העם כולו כפי שנחזה מאות שנים מראש.

דעתנו המלומדת, בהתבסס על הבנתנו את הנבואה התנ"כית, וכפי שאושר לרוב בכתבי חז"ל בנושא (מאות רבות לפני שהיו קיימים אי אילו סימנים למימוש הנבואה) היא שאנו עדים כיום לסימנים מוקדמים, ההולכים ותופסים תאוצה, לקיבוצם ואיחודם מחדש של שני בתי ישראל: קרי יהודה (היהודים) ועשרת שבטי ישראל האבודים, אל אומה אחת, כפי שנאמר בנבואה המרכזית בתנ"ך על נושא זה , אשר זוכה לתימוכין רבים, ביחזקאל לז:טו-כח (ראה הטור הימני 'ההסמכה של קול התור')

"מי שמע כזאת?
מי ראה כאלה?
היוחל ארץ ביום אחד
אם יולד גוי פעם אחת?
כי חלה גם ילדה ציון
את בניה" (ישעיהו סו:ח)

(ראה "אומה נולדת ביום אחד")


מדוע אומה שלמה תחזור למצב אותו היא דחתה לכל אורך הדרך?

אתר זה הוא השופר הראשי של "חזון קול התור", חזון אשר עלה מתוך, וכתגובה מעשית חיובית על, התופעה המרכזית העכשווית של תנועת "התחיה העברית" בקרב תלמידי תנ"ך מעמיקים לא-יהודים בעולם כולו. תנועת "התחיה העברית" הביאה לידי פיתוחו של גרעין בקרב נוצרים פרו-יהודיים ונוצרים לשעבר פרו-יהודיים אנשים דתיים מסורים המאמינים בתנ"ך, ואשר נוטים לאמץ שמירת מצוות פעילה ואישית. יש בהם הדחף 'לחזור' לשורשיהם העבריים (היהודיים) - כאשר רבים מהם רוצים אפילו 'לחזור' באופן פיזי לארץ המובטחת ו/או להתגייר בגיור אורתודוקסי. הדבר תואם בהחלט את מה שנביאי התנ"ך וחז"ל הבינו מן המקורות והכריזו עליו בכתביהם דבר אשר מהווה, כמובן, פצצת-זמן פוליטית במציאות המדינית הנפיצה במזרח התיכון דהיום, בין הפלסטינאים (ערבים ואיסלאם) לבין הישראלים (יהודים ויהדות).

החזון והתגובה הפעילה של קול התור גררו מאמצים משותפים, שנגזרו הן ממצע יהודי רבני והן מהמצע המלומד של התחיה העברית, לפרסום מידע נרחב על הנושא, מקורותיו בנבואה והתפתחותו. דבר זה נעשה מתוך מאמץ לבנות בסיס לפיוס, כפי שנחזה על ידי הנביאים התנ"כיים הקדמונים, בין שני החלקים המפולגים של מה שנראה כאומה אחת.

התורה (דבריו הבסיסים של הא-ל) עוסקת בעבר שלנו, היא מעורבת מאד בהתנהגותנו כאן ועכשיו ולא מושפעת מהפחדים של קוראיה או מתנגדיה לגבי העתיד הצפוי לאנושות בכלל ולעם ישראל בפרט. רוב הנבואות בתנ"ך (הנקרא 'הברית הישנה' בפי הנצרות) נסבות בעיקר סביב העתיד והמטרה של עם ישראל בן 12 השבטים.

מדוע האירוע החשוב ביותר בתולדותיה של אומה צריך להיות כה לא מקובל ובלתי אפשרי?

קרוב לוודאי שהגדולה מבין תחזיות הנבואה התנכ"ית, תחזית שרבים לא מכירים בה ככזאת, היא שיבתם של עשרת השבטים האבודים של ישראל ואיחודם עם בית יהודה (היהודים) אל אומה של 12 שבטים בארץ ישראל. הנבואה בעצמה מגדירה את האירוע הזה כגדול יותר משיבתם בדרך נס של היהודים (שבט יהודה) אחרי השואה שניתכה על ראשם על ידי היטלר במהלך מלחמת העולם השניה, ואפילו גדול יותר מהאירוע של יציאת מצרים של הישראלים הקדמונים אל ארץ ההבטחה האלוהית - היא ארץ ישראל.

ירמיהו כג:ז "לכן הנה ימים באים, נאם יהוה; ולא יאמר עוד חי יהוה, אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי יהוה, אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, ומכל הארצות, אשר הדחתים שם וישבו על אדמתם."

מילים אלה ממש חוזרות בפרק טז:טו אלא שנוסח ההצהרה המסומנת בקו תחתון הוא: "... והשיבותים, על אדמתם, אשר נתתי לאבותם."

זהות לאומית אבודה מתגלה מחדש

עיקר תנכ"י נוסף שמרבים להתעלם ממנו ולהבינו שלא כיאות, אפילו בקרב היהודים עצמם, הוא שנבואות אלה לא מתייחסות ליהודים בלבד, שלמעשה הם צאצאי שבט אחד בלבד מתוך שנים עשר השבטים המקוריים של ישראל - שבט יהודה. לכן מן המקובלות היא, בקרב לומדי תנ"ך ואפילו רבנים, לייחס כיום את המובאות התנ"כיות הנוגעות לבני ישראל, יציאתם ממצרים, ושיבתם לארץ ליהודים בלבד. בהקשר הנכון - וזו אמת שכיום מתפשטת ברחבי העולם בקרב לומדי תנ"ך - התנ"ך מבחין בבירור בין המושג "ישראל" לבין "יהודה". המובאות מתייחסות ליהודה (היהודים) ולעשרת השבטים הצפוניים של ישראל, אשר הוגלו מארץ ישראל 2750 שנים לפני הספירה הנוצרית, לערך. עשרת השבטים, אשר סרבו לקבל את המנהיגות הרוחנית של יהודה אשר הואצלה עליו על ידי השכינה, הוגלו בינות העמים ונודעו בשם "עשרת שבטי ישראל האבודים".

"יציאת מצרים הגדולה" החזויה בתנ"ך מתייחסת אל "זיהויים מחדש ושיבתם לשורשיהם העברים ולארץ ישראל" של עשרת השבטים האבודים האלה. זהו נושא שבו כל הרבנים מתמצאים היטב, נושא שחז"ל התייחסו אליו לרוב, וכך גם אנו נעשה במקומות אחרים באתר זה. אך זהו נושא שאסף אבק על מדפי ארכיון התודעה היהודית והרבנית, וכתוצאה מכך עיניהם של רבים טחו מראות את ההתעוררות המתרחשת כיום בקרב לומדי תנ"ך נוצריים בעלי נטיה ציונית - שהם ככל הנראה הגייסות העממיים הצומחים במהירות של תנועת ההגשמה של "האירוע הגדול מכולם" המתהווה הזה.

הנושא של עשרת השבטים האבודים וחזרתם לארצם עורר כמובן עניין רב בקרב תיאולוגים יהודים ונוצרים במהלך ההיסטוריה. דבר זה מוכח על ידי חיפושים מתועדים היטב אחר צאצאים לכאורה של השבטים - על ידי בעלי עניין ופרשנים יהודים ולא-יהודים כאחד - בתקופות שונות ובינות לאומות שונות ברחבי העולם. ראה את המקורות המתועדים היטב כדלקמן:

http://www.bh.org.il/Communities/Archive/TenLostTribes.asp

http://www.britam.org/

כמוכן מקובל שנושא זה מתוייג בזלזול כ-'המצאה' או 'מיתוס' על ידי פרשנים בקיאים, יהודים ולא-יהודים כאחד.

התנגדות לייעוד לאומי ורוחני

אצל היהודים, זהו נושא שאופסן, כנראה כתוצאה מחוסר בהירות והכוונה לגבי לוח הזמן המדוייק לאיחוד של שני בתי ישראל. הדעות חלוקות בסוגיה האם הקיבוץ והאיחוד יתרחשו לפני או אחרי בואו של המשיח.

למרות שהעם היהודי הופקד על המשימה להגיע אל, לנגוע, ללמד ולקרב את כל העולם כולו לא-ל האחד והיחיד בעל הרוח הטהורה ולתורתו, התהוו מספר גדול של מכשולים. אכן, כמה חוקרים העיזו להציע שהכשלון של יהודה להושיט יד לעולם הצריך את יסודן של דתות מספר כדי לפרסם את המסר האלוהי, גם אם בצורה לא מושלמת. למעשה, תרגום התנ"ך למעל 6000 שפות והפצת מיליארדי עותקים לכל האומות והשבטים בעולם הוא ברובו ההישג של האומות הפרוטסטנטיות האוונגליות כגון בריטניה וארה"ב. הנציגים היהודים בפרוייקט קול התור מתנצלים לכן בשם יהודה ומבקשים מחילה על כך שלא נעשתה עבודה טובה יותר בנושא. כן, אנחנו אשמים - אבל אשמים עם הסבר: אם אתם, חס וחלילה, תוגלו, תיחבטו, תוכו ותירמסו, גם לכם לא יהיה את הלך הרוח לאהבה ולהושטת יד כלפי אלה המזכירים לכם את רודפיכם. ואז, עם ההתבוללות, אימוץ תרבויות זרות ובקיצור: התמודדות עם הפיתוי להיעלם בכור ההיתוך של חברות שונות, ליהודים היה קשה מספיק להיאחז בהישרדות הרוחנית הבסיסית שלהם.

המשיכה של הייעוד האלוהי

בצד הלא-יהודי, בקרב האומות, מתרחשת תופעה מוזרה במהלך העשורים האחרונים - והיא תופסת תאוצה. לומדי תנ"ך כנים עוזבים את הכנסיות בהמוניהם לאחר שאימצו עיקרים של האמונה היהודית (כמו השבת, ימי הצום וכו'). התופעה היא לא לגמרי נדירה בקרב מוסלמים יחידים וקבוצות קטנות של לא-יהודים חילוניים. בקרב הנצרות הממסדית, קהילות רבות נהפכו לפרו-ישראליות מאד ולציוניות דתיות. המונח "נוצרי ציוני" הוא לא עוד מונח מוקצה. פעמים רבות נאמר שהבחירות לנשיאות בארה"ב מושפעות רבות, ולטובה, על ידי קבוצות פרו-ציוניות כאלה.

גילוי מקורות מידע הזמינים לכם

אתר זה יפרסם פרטים מקיפים לגבי הנבואות, האישורים להן והתחזיות בכתבים יהודים לגביהן, בהתבסס על פירושי התורה והתנ"ך על ידי המנהיגים הרוחניים של יהודה במהלך הדורות - זהו סיכום מסיבי של דיעות תורניות מלומדות (הלכה) על ידי "השומרים" המוסמכים על ידי השכינה של דבר הא-לוהים (בראשית מט:י ולהבדיל רומאים ג:ב).

עוזרים לכם למצוא את יעודכם

המשימה של פרוייקט קול התור היא לפרסם מידע בחזית רחבה, על נושא זה במאמץ לעלות את המודעות בקרב שני הבתים (יהודה ועשרת השבטים של ישראל), מתוך ניסיון לקדם פיוס בין שני הבתים לאחר ההתפלגות ההרסנית שארעה לפני כמעט 3000 שנה. בדרך זו, פרוייקט קול התור ישאף להביא לשלום לציון על ידי הגשמת המחויבויות שלנו (של כולנו) להכשיר את הדרך להחזרתה של עטרת השכינה של אלוהי ישראל ליושנה בקרב עמו ולייסודה הסופי של ממלכת 12 שבטי ישראל המשוקמת שלו. יהי רצון שתפילותינו היום-יומיות ייענו:

עבור יהודים, להקמתה מחדש של ירושלים ולהשכנת שלום בה.

ועבור נוצרים: "שתבוא מלכותו!"

עזזרים לכם להתגבר על מכשולים בדרך לייעודכם

אנו הונחינו למשימה על ידי הצורך הגדול והדחוף של אלו מבני עשרת השבטים המעוניינים לשוב, להתגבר על המכשולים שיהודה מציב בדרכם, במאמץ לשימור עצמי, ובכך מונע את התגשמותה של שיבה זו ואיחודו של עם הא-ל המפולג עד מאד. מכשולים אלה פותחו במשך אלפי השנים של יריבות בין שני הבתים, ובמאות האחרונות הוחמרו מאד כתוצאה מההמרת יהודים לנצרות, פעמים רבות תחת איום החרב.

המודעות גוררת את ההכרה, בשני הצדדים, במחויבויות האינדיבידואליות בפרט והמחויבויות הכלליות בכלל.

מיידעים אתכם

אנו נספק עדויות רבות ממגמות נוכחיות לגבי מדוע נראה שהגענו אל אבן הדרך הנבואית הזו בהיסטוריה. לא יכולה להיות עדות גדולה מהתממשותה של תופעה אבסורדית משהו שנצפתה בקרב לא-יהודים, ואפילו מוסלמים, שרוצים להזדהות עם העם הדחוי ביותר על פני האדמה היהודים. הם רוצים לקבל על עצמם ולשמור את חוקי התורה ואפילו רוצים לחיות בארץ ההולכת להפוך לזירת התגוששות גרעינית של מלחמת ארמגדון ממנה חוששים רבים (גוג ומגוג במונחים תנ"כיים). חלילה וחס - בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.

קישורים של קול התור 

עמוד הבית
אודותינו
המשמעות של קול התור
חזון קול התור
איתור 10 השבטים האבודים והכנה לשיבתם
הרב אברהם פלד
תשקיף הפרוייקט
גורמים מאחדים
אסמכתות מהתנ"ך לקיבוץ גלויות של שבטי ישראלCOPYRIGHT 2007 KOL HA TOR.ORG.IL