אנו מחפשים תמיכה עממית בקרב יהודים ובקרב התומכים בהחזרת צאצאי עשרת השבטים לשורשיהם העבריים ...
הצטרפו אלינו
 

עמוד הבית

המשמעות של קול התור

קראנו לפרויקט שלנו על שם הספר שסוקר את הוראותיו של מלומד יהודי דגול, הגאון מוילנה (1740).

ספר זה מספק תשובות מפורטות לגבי הזמן והתנאים בהם יבוא המשיח. היהדות מחזיקה ברעיון של שני משיחים:

  • משיח בן יוסף אשר ימות

  • ומשיח בן דוד, המלך השליט של הממלכה המשיחית.

ספר מפורט זה, מאת המלומד הקבלי הזה, סוקר את מה שהגאון מכנה 999 מדרגות של משיח בן יוסף קרי: 'רמזים' בתורה לגבי תכליתו וחלקו בגאולה. הגאון רואה שתי גאולות: הראשונה מערבת את הכיבוש של ארץ ישראל, קיבוץ גלויות, בנייתה של ירושלים ועיבוד אדמת הארץ. זה נכלל במשימה האלוהית של משיח בן יוסף.

הגאולה השנייה, תהיה בזמנו של משיח בן דוד, המלך השליט.

הגאון מדגיש 156 תכונות, תארים, היבטים ומאפיינים של משיח בן יוסף שישמשו כקו מנחה לזיהוי הגאולה הראשונה ולסיוע בקיבוץ גלויות שהוא הוא המנדט האלוהי שניתן למשיח בן יוסף לבדו קרי: קיבוץ גלויות, בניית הארץ וירושלים כדי שהשכינה תוכל לשוב.

אחד מ-156 ההיבטים כולל את הביטוי: "קול התור" שיר השירים ב:יב: "ניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו".

ספר זה מסביר את הפסוק כדלקמן (בפרק 2 "חזה ציון קרית מועדנו" פסקה לח) ואני מצטט:

"הכוונה על יעודים, מועדים ומיועדים, הניצנים הם היעודים היינו עקבות משיחא. עת הזמיר הגיע: הם המועדים, היינו הקצין והפקידות. וקול התור נשמע הם המיועדים, היינו השליחים המיוחדים. וכולם כלולים בייעודו של משיח הראשון. קול התור הוא קול הבא לפני התור, תור הוא משה רבנו הבא עם משיח בן דוד הגואל האחרון".

ספר מדהים זה מספק מבט מעמיק לתובנות של הגאון לגבי קיבוץ השבטים, ומאשש 250 שנה לפני זמננו, את מה שאנו רואים שמתרחש סביבנו בזמנים נבואיים מרגשים אלה.

אנו מאמינים באמונה שלמה שפרויקט קול התור שלנו, שאליו התאספנו בדרך נס, הולך בעקבות הרוח האמיתית של חזון הגאון והנחייתו בנושא איחוד שני הבתים המפולגים של ישראל על ידי קידום השלום ביניהם.

עמוד הבית
אודותינו
המשמעות של קול התור
חזון קול התור
איתור 10 השבטים האבודים והכנה לשיבתם
הרב אברהם פלד
תשקיף הפרוייקט
גורמים מאחדים
אסמכתות מהתנ"ך לקיבוץ גלויות של שבטי ישראלCOPYRIGHT 2007 KOL HA TOR.ORG.IL