אנו מחפשים תמיכה עממית בקרב יהודים ובקרב התומכים בהחזרת צאצאי עשרת השבטים לשורשיהם העבריים ...
הצטרפו אלינו
 

עמוד הבית

אסמכתות מהתנ"ך לקיבוץ גלויות של שבטי ישראל

הערה: לאחר יציאתם לגלות של עשרת השבטים הצפוניים של ישראל, במאה השמינית לפני הספירה, מבדיל התנ"ך באופן כללי בין המונח "יהודה" ובין "ישראל" כמו גם בין "בית יהודה" לבין "בית ישראל". המונח האחרון נקרא פעמים רבות גם- "בית אפרים" או "בית יוסף". "בית יעקב" מתייחס לכל שבטי ישראל. במקרים מסוימים "בית ישראל", כאשר אינו מופיע בצמוד ליהודה, יכול להתייחס לכל 12 השבטים. הכוונה צריכה להיגזר מההקשר בו מופיע המונח.

TEXTS

עמוד הבית
אודותינו
המשמעות של קול התור
חזון קול התור
איתור 10 השבטים האבודים והכנה לשיבתם
הרב אברהם פלד
תשקיף הפרוייקט
גורמים מאחדים
אסמכתות מהתנ"ך לקיבוץ גלויות של שבטי ישראלCOPYRIGHT 2007 KOL HA TOR.ORG.IL