אנו מחפשים תמיכה עממית בקרב יהודים ובקרב התומכים בהחזרת צאצאי עשרת השבטים לשורשיהם העבריים ...
הצטרפו אלינו
 

עמוד הבית

אודות המייסדים והעמיתים של קול התו

מייסדים

  • לחץ כאן למידע נוסף אודות הרב אברהם פלד

עמיתים

  • עמיתים - הדף בהקמה

  • להצטרפות לעמיתי האגודה, אנא עיינו בפרק 'גורמים מאחדים' למטה ואז לחצו כאן לפרטים על אפשרויות ההצטרפות.

גורמים מאחדים בין החוברים לחזון קול התור

  1. אהבתנו וציות מצדנו לא-ל הבורא של עם ישראל, לבריתו ולתורתו

  2. אהבתנו לציון, לעמה, לאדמתה, ולעירה ירושלים

  3. מאמצנו הבלתי נלאים לקידום השלום בין שני בתי ישראל, כלומר יהודה ועשרת השבטים שנמצאים בתהליך של התעוררות רוחנית כלפי שורשיהם העבריים והתורניים.

  4. הלהט שלנו כלפי הכוונה האלוהית של הקמת מלכותו העולמית בירושלים והגשמת תכליתו עבור האנושות.

  5. המסירות שלנו כלפי דבריו ללא קשר להבדלים הבין דתיים ביננו.

  6. הכבוד שלנו למגינים הממונים על תורתו - המנהיגים הרוחניים של יהודה, הממסד הרבני. (הערה: המושג 'כבוד' אין משמעו ציות עיוור, אלא התחשבות במעיינות הידע העמוקים שלהם ובשיקול דעתם. הוא דוחה במפורש את הלך הרוח הכללי האנטי-רבני והאנטי-יהודי הקיים בחלקים גדולים של עשרת השבטים)

  7. התשוקה שלנו להשגת שלום בציון, בביתו ובעמו של אלוהי ישראל.

עמוד הבית
אודותינו
המשמעות של קול התור
חזון קול התור
איתור 10 השבטים האבודים והכנה לשיבתם
הרב אברהם פלד
תשקיף הפרוייקט
גורמים מאחדים
אסמכתות מהתנ"ך לקיבוץ גלויות של שבטי ישראלCOPYRIGHT 2007 KOL HA TOR.ORG